اطلاعیه

همکار محترم! شرکت فنی و مهندسی کارنو ( فراز شبکه کارنو ) از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۰ به مکان جدید خود واقع در: بلوار فردوسی-خیابان مهدی-مهدی ۱۶-پلاک ۲۹۲ انتقال می یابد. تلفن تماس جدید: ۳۷۶۰ ۳۷۶۰ از حسن توجه و همکاری شما کمال تشکر را داریم.