چرا در برخی از دیتاسنتر ها از کف کاذب مشبک استفاده میکنند؟

تجهیزات اتاق سرور گرمای بسیار بالایی تولید میکنند و این امر باعث فرسودگی و کوتاهی عمر تجهیزات میشوند، و هر چه دمای اتاق سرور پایین آورده شود عملکرد سرورها بهبود خواهد یافت، به همین منظور در این اتاق ها از کف کاذب مشبک استفاده میکنند، که قادر باشد به خوبی گرمای تولید شده توسط تجهیزات اتاق سرور خارج کند، که کف کاذب مشبک با ضخامت های متفاوتی ساخته میشود، ضخامت کف کاذب مشبک نقش مستقیمی با تحمل وزن و مقاومت کف دارند، که این امر نیز باعث دسترسی آسان به سیستم کابل کشی از کف میشود .