دعوت نامه بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ تهران ۹۷

گروه فنی و مهندسی کارنو
شما را به بازدید از تولیدات خود شامل: کف کاذب کارنو، سیستم مدیریت هوشمند دیتاسنتر(کارنو لاجیک)، سیستم کنترل و مانیتورینگ رک(اسمارت بیت رک) و پاور ماژولهای مخصوص مراکز حساس، در غرفه کارنو واقع در نمایشگاه الکامپ تهران دعوت می نماید.

تاریخ بازدید: ششم الی نهم مرداد ماه، ساعت بازدید: ۱۰ الی ۱۸، سالن ۷، منتظر حضور سبزتان هستیم.

 

 

دعوت نامه نمایشگاه الکامپ تهران (۲)