پایان نمایشگاه الکامپ

با سپاس فراوان از کلیه همکاران و بازدید کنندگان عزیز که ما را در برگزاری ارائه تولیدات کارنو در نمایشگاه الکامپ تهران همراهی نمودند.
امید است به حمد الهی بتوانیم نیازهای کلیه دوستان مراجعه کننده را برآورده سازیم و انتقادات و پیشنهادات آنها را الگویی جهت پیشرفت بیش از پیش قرار دهیم.

 

photo_2018-08-06_21-46-31

photo_2018-08-06_21-46-41

photo_2018-08-06_21-46-45