چه نوع کف کاذبی برای اتاق برق باید استفاده کرد؟

کف کاذب اتاق برق همانند کف کاذب اتاق سرور جزء مهمترین بخش هر سازمان می باشد چرا که موجب جلوگیری از عبور الکتریسیته ‌می‌شود. شرکت‌‌ها و سازمان‌‌ها معمولا اتاق برق دارند که تمامی تجهیزات مربوط به سیستم برق ساختمان در آن قرار می‌گیرند. برای اتاق برق باید به چندین معیار توجه ویژه‌ای داشت. در اولین گام در انتخاب کف کاذب، میبایست میزان رفت و آمد در شبانه روز را در اتاق برق محاسبه نمود. سپس باید تعیین شود چه میزان بار بر روی کف کاذب قرار خواهد گرفت. همچنین شرایط آب و هوایی مانند رطوبت، گرما و سرما محیط باید بررسی گردد.این موارد منجر به ایمنی بیشتر در اتاق برق خواهد شد. وجود دستگاه‌های پر حرارت برقی در این مکان خطراتی مانند آتش سوزی به وجود می‌آورند که می‌توان این خطرات را با کف‌های کاذب ایمن کاهش داد. لذا هیچ گاه اتاق برق را بدون استفاده از کف کاذب ایمن راه اندازی نکنید.