گروه فنی و مهندسی کارنو شما را به بازدید از تولیدات خود شامل: کف کاذب کارنو، سیستم مدیریت هوشمند دیتاسنتر(کارنو لاجیک)، سیستم کنترل و مانیتورینگ رک(اسمارت بیت رک) و پاور ماژولهای مخصوص مراکز حساس، در غرفه کارنو واقع در نمایشگاه الکامپ تهران دعوت می نماید.

تاریخ بازدید: ششم الی نهم مرداد ماه، ساعت بازدید: ۱۰ الی ۱۸، سالن ۷، منتظر حضور سبزتان هستیم.

   

-نامه-نمایشگاه-الکامپ-تهران-2-1 دعوت نامه بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ تهران ۹۷