ابنیه و زیرساخت دیتاسنتر

  • نحوه طراحی و ساخت مراکز داده

    نحوه طراحی و ساخت مراکز داده

    طراحی یک مرکز داده کارآمد، کار کوچکی نیست. لذا قبل از آغاز کار، مدیران باید مؤلفه‌های تأسیسات و زیر ...