انتخاب ابعاد اتاق سرور

انتخاب ابعاد اتاق سرور، اولین گام در راه اندازی و اجرای اتاق سرور است. در واقع، انتخاب فضای اتاق مناسب برای یک سرور، فاکتور مهمی است که باید در تهیه امکانات و تجهیزات یک سرور، لحاظ شود.

انتخاب فضای مناسب برای اتاق سرور، باید به صورت تعیین ابعاد اتاق سرور بر اساس تجهیزات آن باشد. علاوه بر تعداد تجهیزات مورد نصب در اتاق سرور، باید با نگاهی عمیق تر، چشم انداز گسترش کار سرور را برای خود مجسم کرد. و بعد ابعاد فضای اتاق سرور را تعیین نمود.

یک نکته بسیار مهم در خصوص ابعاد اتاق سرور، آن است که اگر فضای اتاق سرور بیشتر از تجهیزات نصب شده همراه با سرور باشد، فضای هدر رفته ای خواهیم داشت که بدون استفاده است. علاوه بر هدر رفتن فضا، باید سرمایش و یا گرمایش اتاق، به درستی فراهم آید.

چنانچه کمتر از فضای اتاق سرور، گرمایش یا سرمایش فراهم نشود، به سرور صدمه زده و ممکن است دچار آسیب شود. همچنین برای روشن بودن فضا، به تعداد لامپ بیشتر برای روشنایی فضای سرور نیاز داریم.

در تعیین ابعاد اتاق سرور، تعداد رک و میزان فضای اشغال شده آن عامل تعیین کننده ای است. وقتی کار اصلی سرور و تجهیزات مرتبط با آن را تعیین نمایید، تعداد رک های مورد نیاز نیز تعیین می شود. علاوه بر رک، باید فضای اشغال شده توسط تجهیزات سرمایش و ایمنی را نیز به ابعاد اتاق سرور، اضافه نمود.

در یک جمع بندی نهایی، مقدار ابعاد اتاق سرور جهت تعیین و اعلام آن باید ابعاد فضای اشغال شده توسط : 1- سرور 2- ups به همراه سایر تجهیزات ایمنی و برقی مورد نیاز 3- تعداد رک ها 4- تجهیزات سرمایشی برای خنک سازی سرور یا سرور ها و 5- اندکی از فضای مورد نیاز برای برقراری ارتباطات این تجهیزات، به صورت کامل محاسبه شود. بر آورد حاصل از این محاسبات، مقدار ابعاد اتاق سرور را تعیین خواهد کرد.

ابعاد استاندارد اتاق سرور,ابعاد درب اتاق سرور,حداقل ابعاد اتاق سرور,

روش محاسبه ابعاد اتاق سرور را به صورت جزئی برای شما بیان خواهیم کرد. اولین مورد در خصوص رک ها است. رک جعبه نگهداری از تجهیزات اتاق سرور است. تعداد آن در روش قبل مشخص شده است. برای سایز خود رک، باید بدانید که دارای تنوع بسیاری است. اندازه رک، به حجم تجهیزات و شرایط اتاق بستگی دارد.

به طور معمول، سایز یک رک دارای ابعادی همچون: 1- عمق 1 متر، 2- ارتفاع 42 یونیت (ارتفاع از کف تا سقف حدود 200 سانتی متر) و 3- عرض 60 سانتی متر است. یک نکته دیگر برای محاسبه دقیق تر ابعاد اتاق سرور، ابعاد ستون های کنار رک است که برای کابل کشی های شبکه و برق اتاق سرور، استفاده می شود.  این ستون در عرض رک قرار داده می شود.

طول اتاق سرور به فضای اشغال شده توسط رک ها، ارتباط دارد. وقتی رک های اتاق سرور در کنار یکدیگر قرار می گیرند به صورت به هم چسبیده دیده می شود ولی باید فاصله آخرین رک با دیوار به اندازه 60 تا 120 سانتی متر رعایت شود. فاصله عنوان شده برای تررد جهت بررسی رک و یا دسترسی جانبی به آن در زمان های مورد نیاز، ضروری است.

عرض اتاق سرور، به فاصله پشت رک، ارتباط خواهد داشت. رک باید به گونه ای قرار گیرد که از جلو بتوان تجهیزات را به داخل آن انتقال داد. درب رک باید به راحتی باز شود. می توانیم از در های دو لنگه استفاده کنیم؛ زیرا فضای کمتری را برای باز شدن اشغال خواهد کرد.

مقدار فضای درب رک در این حالت 60 سانتی متر کافی است. اگر از درب یک لنگه برای رک استفاده شود، باید فضای 120 سانتی متر لحاظ شود. آنچه برای یک رک باید فضای مناسب تدارک دیده شود به صورت حداقلی 120 سانتی متر توصیه می کنیم.

ارتفاع اتاق سرور، به قد یک رک بستگی دارد به علاوه 40 سانتی متر از بالای رک. حال باید فاصله را در نظر بگیرید. برخی از رک ها دارای ارتفاع بلند تری هستند که در داخل آنها معمولاً سرور و تجهیزات همراه آن قرار داده می شود.

برخی رک ها جایگاه ups و غیره است؛ این مواردی به رک با ارتفاع کمتر نیاز دارند. قانون مهم رعایت 40 سانتی متر بالای رک برای عبور فضا و عدم اتصال با سقف است. چنانچه سرور در یک فضایی قرار داده شده است که دارای ارتفاع بلندتری است، می توان سقف اتاق سرور را با سقف کاذب کاملاً بپوشانید. این کار برای رعایت استاندارد سازی فاصله رک، بسیار کار آمد است و برای انجام آن توصیه می شود.

برای وضوح مطالب بیان شده، یک نمونه محاسبه ابعاد اتاق سرور را برای شما ارائه می دهیم. فرض کنید که ما برای تجهیز یک اتاق سرور به 7 رک ِ 42 یونیت در دو ردیف نیاز داریم. زیر کف کاذب، 20 سانتی متر است و بالای سقف کاذب، 15 سانتی متر از فضای کف و سقف اتاق سرور اشغال شده است. دو ردیف رک، به صورت مقابل هم چیده می شوند. این کار برای جریان داشتن سیستم سرمایشی اتاق سرور جهت درب جلوی رک ها انجام گرفته است.

محاسبه ابعاد اتاق سرور,ابعاد استاندارد اتاق سرور,ابعاد درب اتاق سرور,

حل) محاسبات ابعاد اتاق سرور:

1- ارتفاع اتاق سرور با مجموع فاصله زیر کف کاذب اتاق سرور و بالای سقف و نیز ارتفاع رک و فاصله مجاز رک از سقف، به شرح ذیل محاسبه می شود:

h1 ( Under Raised Floor ) + h2 ( Top of False Floor ) + h3 ( Rack Height ) + 40CM

2- حداقل طول اتاق سرور، مقداری برابر با مجموع عرض رک ها به علاوه 60 سانتی متر از هر دو طرف است که در فرمول زیر آن را قرار دادیم.

Length: (7 * 60cm) + 60cm + 60cm = 540cm

3- حداقل عرض اتاق نیز برابر شده با طول دو رک به علاوه 60 سانتی متر از هر دو طرف به علاوه 120 سانتی متر. فاصله بین دو رک باید رعایت شود.

Width: 60 + 100 + 120 + 100 + 60 = 440cm

4- ارتفاع اتاق با مجموع فاصله های : 1- زیر کف کاذب 2- بالای سقف کاذب 3- ارتفاع رک و نیز فاصله 40 سانتی متر از رک تا سقف محاسبه می شود.

Height: 20cm + 205cm + 40cm + 15cm = 280cm

ابعادی که از داده های مثال به دست آمد به صورت حداقل مقدار در هر پارامتر محاسبه شده است. فاصله 120 سانتی متر از طرفین و نیز از پشت رک، برای هر پارامتر، مناسب تر است.

محاسبه ابعاد دیتا سنتر یک محاسبه پیچیده تر از محاسبه اتاق سرور است؛ زیرا دیتا سنتر مجموعه ای از اتاق های متعدد سرور و سایر تجهیزات آن است. اتاق های مختلف همراه با سرور در مجموعه دیتا سنتر شامل : 1- اتاق برق، 2- مانیتورینگ، 3- زون های مختلف 4- اطفاء حریق 5- سایر اتاق هایی که دارای رک نمی باشند و موارد دیگر است.

ابعاد دیتا سنتر از مجموع هر یک از اتاق ها، جداگانه محاسبه می شود. ابعاد تجهیزات موجود در هر اتاق نیز در محاسبه ابعاد دیتا سنتر، نیاز است. برای مثال جهت اتاق مانیتورینگ و ناک، محاسبه به پارامتر های تعداد افراد و محل قرار گیری مانیتورینگ و چینش میز ها، ارتباط دارد.

یک نکته مهم در بر آورد دقیق محاسبات، چشم انداز آینده از فضای کار است که باید در محاسبات لحاظ گردد. برای اطلاعات بیشتر می توانید از کارشناسان پایگاه های تخصصی و مهندسی فناوری اطلاعات بهره گیری نمایید، سپس به خرید تجهیزات مورد نیاز خود در اتاق سرور و حتی دیتا سنتر، اقدام نمایید.