تاریخچه

شرکت کارنو از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را در عرصه IT آغاز نمود و با گذشت زمان و تجربیات مدیران در زمینه طراحی، مشـاوره و اجرا فعالیت خود را گستـرش بخشید. همچنیـن شرکت کارنو به عملکرد هـای اجرایی مطابـق با استاندارد هـای بین المللی Bicsi در پروژه هـای مختلف موفق گردیده نیـاز سازمان ها و ارگان هـای خصـوصی را برآورده سازد و تاکنـون در این راستا اقدام به واردات تجهیزات شبکه های کامپیوتری و تولیدات محصولات نظیـر اروپایی اقدام نموده است.

نقاط قوت و دلایل تمایز شرکت فراز شبکه کارنو از دیگر شرکتها:

گستردگی فعالیت ها، طراحی، مشاوره، تولید، فروش و اجراء (براساس استانداردهای جهانی)
دارای تیم های کاری مجزا : دپارتمان شبکه ، دپارتمان دیتاسنتر، دپارتمان BMS
کامل بودن سبد کالایی محصولات با قیمت مناسب
دارای کارمندان متخصص و مجرب در حیطه کاری مربوطه
احترام به حقوق مشتریان
موقعیت های آموزشی فزاینده (درحال رشد و توسعه)
فروشندگان حرفه ای
توجه به شکایات و داشتن واحد CRM