آشنایی با سیستم اطفا حریق واتر میست

واتر میست چیست؟

آب عنصر اصلی خاموش کننده در اطفای حریق اینگونه سیستم ها است. گاز نیتروژن موجود در مخزن سیستم اطفا با تولید فشار بالایی باعث خارج شدن آب از نازل ها می شود. تبدیل آب به قطرات ریزی به قطر ۳۰۰-۱۰۰۰ میکرون توسط نازل ها در سیستم اطفای حریق واترمیست باعث می شود که آب به دلیل گرمای داخلی تبخیر برخلاف حالت معمول خود جذب حرارت شود.

در سیستم اطفا حریق آب علاوه بر حالت سرد کنندگی خود، با تبدیل شدن به مه و انتشار یافتن در فضا، پوششی روی آتش ایجاد کرده مانع رسیدن اکسیژن به آتش می شود. بنابراین قطرات آب با از بین بردن حرارت و ایجاد مانعی میان مواد آتش زا از روی آتش، سبب مهار حریق می شود.

میزان جذب حرارت در سیستم اطفای حریق واترمیست ۱۷۰۰ بار بیشتر از سیستم اطفای حریق آبی اسپرینکر است و می تواند به صورت سطحی و با تخلیه کلی باعث خاموشی کامل شود. سیستم اطفا حریق مه پاش می تواند همانند سیستم اطفای حریق اسپرینکرو سیستم اطفای حریق گازی هم باعث خنک شدن محیط وهم از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری کند.

سیستم اطفای حریق,سیستم اطفای حریق واتر میست,سیستم اطفای حریق واترمیست,

سیستم اطفای حریق واتر میست

این نوع سیستم به سه دسته تقسیم می شود: سیستم فشار بالا، سیستم فشار متوسط و سیستم فشار پایین.در نوع اول که فشار کاری که در حدود ۱۰۰-۱۶۰بار است آب را به مه تبدیل کرده و جذب حرارت را تا۱۷۰۰برابر نسبت به اسپرینکرها بیشتر می کند. فشار کاری و دامنه ی کاربردی آن در نوع دوم کمتر و در محدوده زیر۳۵ بار است.

در نوع آخر این سیستم فشارکاری بین۴ تا ۱۲ و در محدوده ی اسپرینکر های عادی با تغییرات جزئی در سیستم پمپاژ عمل می کند بدین گونه که آب را به پودر تبدیل می کند. به علت استفاده زیاد از اسپرینکرها، آبدهی فراوان و به دلیل نبود کانالی برای تخلیه آب استفاده شده که در نهایت منجر به خرابی تجهیزات در ساختمان های بلند می شوند، استفاده از آن پیشنهاد می شود. این نوع سیستم از نظر تامین فشار به دو دسته تقسیم می شود:

۱-تولید فشار توسط کپسول گاز

در تقسیم بندی اولیه دو نوع کپسول که شامل آب و گاز پر فشار هستند، طراحی شده است. بدین صورت که با استفاد از رگلاتور فشار کپسول گاز متصل به آب بر حسب نیاز طراحی شده و در زمان معین تعیین شده و بعد از صدور فرمان از سمت پنل سیستم، گاز نیتروژن وارد سیلندر آب می شود، همزمان با باز شدن شیر الکتریکی مستقر شده در ابتدای شبکه لوله کشی، آب در شبکه جریان پیدا می کند و منجر به پاشیدن آب با فشار و سرعت بالا می شود.

۲-تولید فشار توسط پمپ

طراحی و استفاده از مخزن آب جهت تولید فشار باید بر حسب فضای محیط و مواد حفاظت شده و ریسک پذیری منطقه محاسبه شود. به دلیل نیاز به محیطی برای نگه داری مخزن، این سیستم برای فضاهایی بزرگ استفاده می شوند. در این بخش سیستم واتر میست به دو صورت تر و خشک عمل می کند.

کاربر سیستم واتر میست

  • سیستم های مخابراتی
  • اتاق های سرور
  •  کتابخانه ها
  • توربین های گازی
  • سیستم های ولتاژ بالا

آنچه در آخر باید به آن اشاره داشته باشیم این است که دلیل جایگزینی سیستم های آبی مانند سیستم اطفای حریق آبی از جمله اطفا حریق مه پاش (واتر میست) بجای سیستم اطفا حریق گاز هالون، تاثیرات ویران کننده بر روی محیط زیست است. در سیستم های واتر میست عنصر اصلی آب است که توسط فشار بالای گاز نیتروژن به صورت مه از نازل ها خارج، و روی آتش را پوشش می دهند. همین امر سبب جداسازی اکسیژن و ذرات پرحرارت و آتش زا از هم می شوند و در نتیجه خاموشی حریق و خنک شدن سریع فضا را به دنبال دارد.