مبانی کابل کشی ساختار یافته

کابل کشی ساختار یافته چیست؟

یک سیستم کابل کشی ساختار یافته به سیستمی میگویند که با کابل کشی و سخت افزار مرتبط با آنها توانسته یک زیرساخت ارتباطی کامل را بوجود آورد. این زیر ساخت شامل محدوده کلی از کاربردها مثل فراهم کردن سرویس تلفن یا ارسال داده از طریق یک شبکه کامپیوتری، خواهد شد. این سیستم نباید وابسته به ابزار باشد.

سیستم کابل کشی ساختار یافته در نقطه ای که خدمات رسان به پایان برسد، شروع خواهد شد. این نقطه علامت گذاری یا ابزار رابط شبکه می باشد.
برای مثال در راه اندازی یک سیستم تلفن، خدمات رسان یک یا چند خط سرویس را بوجود خواهد آورد (به ازای هر درخواست مشتری). این خدمات رسان، خطوط سرویس را در محل علامت گذاری متصل خواهد کرد.

هر سیستم کابل کشی که شما می ‌بینید خاص و منحصر بفرد است آن هم به دلایل زیر:

  • معماری ساختمان که سیم کشی در آن صورت میگیرد.
  • سیم و اتصالات.
  • عملکرد تاسیسات کابل کشی یگانه است.
  • نوع تجهیزات و وسایلی که کابل کشی پشتیبانی می‌ کند و خواهد کرد.
  • مشتری ها هرکدام نیاز خاص خود را دارند.
  • ارتقا و مقاوم سازی سیستم نصب شده.

در حال حاضر روش های مورد استفاده در نگهداری تاسیسات سیم کشی طبق استاندارد های جهانی انجام می ‌شود، برای اطمینان خودتان باید این استاندارد ها را انجام دهید.

انواع کابل کشی,سیم کشی بک بون,شبکه اینترنت,

صنعت سیم کشی آمریکا، موسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI) به همراه TIA/EIA را به عنوان مدیر سازمان برای فراهم کردن و نگهداری استانداردها و شیوه ها در این حرفه پذیرفته است. همچنین مواردی از استانداردها را برای طراحی، نصب و نگهداری تاسیسات سیم کشی انتشار داده است. این موارد می تواند به شما اطمینان دهد که از یک تاسیسات سیم کشی خوب بهره می برید.

مزایای این استانداردها شامل موارد زیر میشوند:

  • طراحی و راه اندازی ثبات داشته باشد.
  • با نیازهای خط ارسال سازگاری داشته باشد.
  • بطور یکنواخت و یکسان مستند سازی شده باشد.
  • اساسی برای تست توسعه سیستم پیشنهادی و سایر تغییرات داشته باشد.

از اصطلاح استاندارد صنعت برای تاسیسات شبکه کامپیوتری در یک مقیاس کوچکتر همچون یک شبکه محلی LAN و یا شبکه شهری MANS استفاده می‌ شود.

تاسیسات کابل کشی که ساختار دارند معمولا موارد زیر را شامل می ‌شوند: امکانات ورود، گذرگاه های افقی و عمودی، کابل هایی که افقی و عمودی اند، گذرگاه های افقی، کابل های افقی، رسانه محل کار، اتاق نگهداری تجهیزات و وسایل، باکس های ارتباطی، امکانات اتصال دوطرفه، خروجی های ارتباطی با چند کاربر، نقاط گذر و نقاط ثابت شدن.

امکانات ورودی شامل مولفه های سیم کشی لازم برای فراهم آوردن ابزاری به منظور اتصال امکانات بیرونی برای سیم کشی های گذشته است. این مورد شامل گذرگاه های ورودی سرویس، کابل ها، سخت افزار ارتباطی، ابزارهای حفاظت مدار، و سخت افزار انتقال خواهد شد.
امکانات ورودی، سیم کشی بیرون ساختمان را برای قابل قبول شدن سیم کشی داخل ساختمان فراهم می آورد. این اکثرا شامل انتقال به کابل مقاوم در مقابل آتش خواهد بود. امکانات ورودی، علامت شبکه بین خدمات رسان و مکان سیم کشی مشتری (در صورت نیاز) می باشد. کدهای الکتریکی محلی و ملی، جاگذاری ابزارهای حفاظت الکتریکی در آن نقطه را کنترل می نماید.

مکان مناسب برای امکانات ورودی بستگی به: نوع امکانات، محل سیم کشی بیرونی، نوع معماری ساختمان، و موارد مربوط به زیباشناسی دارد.

امکانات ورودی شامل انواع: زیرزمینی، تونل، زیرخاکی و هوایی است.

در یک ورودی هوایی، سرویس خدمات از طریق یک مسیر بالاسری پدید می ‌آید. این قبیل ورودی ها هزینه نصب و تعمیر بسیار کمی دارند. ولی ممکن است براثر رفت و آمد زیاد افراد و عابرین پیاده صدمه ببینند.

سیم کشی بک بون (ستون فقرات)

این نوع سیم کشی از امکانات ورودی، شبکه ساختار یافته به نقاط دیگر ساختمان انتقال می ‌یابند. مثل انشعاباتی که از یک طبقه به طبقه دیگر می ‌رود. اما اصطلاح بک بون برای تعریف واژه‌ ی کابل های کنترل کننده ترافیک شبکه اصلی به کار برده می ‌شود.

سیم کشی بک بون بر طبق استاندارد ANSI/ TIA/ EIA-568-A اینگونه تعریف می‌ شود: اساس کار بک بون فراهم آوردن اتصالات جعبه ای برای ارتباط از راه دور، اتاق های تجهیزات، و امکانات ورودی در ساختار سیم کشی ارتباط از راه دور است.

سیستم بک بون حاوی: کابل های بک بون، اتصالات دو طرفه میانی و اصلی، پایانه های مکانیکی و سیم های پچ است.

کابل داخل ساختمان و لابه لای ساختمان هر دو از نوع بک بون هستند، کابل بک بونی که بین ساختمان استفاده می ‌شود ترافیک بین ساختمان را کنترل می‌ کند و کابل بک بونی که داخل ساختمان است ترافیک بین جعبه ها را کنترل می ‌نماید.

استانداردی که از آن نام برده شد دو سطح سیم کشی بک بون را مشخص می‌ کند: نوع ۱ بک بونی است که کابلی را شامل میشود که اتصالات متقابل MC و اتصال متقابل وسطی IC و یا یک HC اتصال متقابل افقی باشد، اما بک بون نوع دوم بین IC و HC قرار گرفته است.

مولفه های اصلی سیم کشی بک بون عبارتند از:

گذرگاه متقابل: شفت ها، محل های عبور سیم، و اسلیوها که فاصله پیدا کردن مسیر کابل ها را تهیه می‌ کند.

کابل های واقعی: فیبرنوری، سیم های درهم تنیده مسی، کابل های کواکسیال مسی، و یا ترکیباتی از هرکدام

سخت افزار اتصال: بلوک های متصل کننده، پانچ های پچ اتصالات، اتصالات متقابل، و یا ترکیباتی از  مواد نام برده شده

امکانات متفرقه: سخت افزار حمایت کننده کابل، متوقف نمودن حریق و سخت افزار زمینی کردن. عمر خالص و مفید یک سیستم سیم کشی بک بودن برای چند دوره متوالی پیش بینی شده.

اتصال دهنده های سیم کشی

متصل کننده یک وسیله‌ ی فیزیکی است، که برای ارتباط یک کابل به کابل دیگر و یا تجهیزات دیگر کاربرد دارد. نقش متصل کننده پدید آوردن یک سیستم متصل کننده است که قطع شدن را به کمترین حد ممکن برساند.

فیبر نوری به پالس های نور اجازه خواهد داد از یک متصل شونده به دیگری انتقال یابند، سیم مسی این خاصیت را داراست.

یک متصل کننده خوب نیازمند تنظیم نمودن اتصال دهنده ها ، دوری کردن از انفصال های غیر عمد، وانتقال دادن نور از یک متصل کننده به دیگری است.

مقاومت یک متصل کننده خوب با تحمل نمودن چندین سیکل درجه و خارج شدن بدون هیچگونه آسیبی مشخص می ‌شود، متصل کننده ها همان قدر اهمیت دارند که پیوستگی کابل برای شبکه اهمیت دارد. زیرا که این متصل کننده ها رسانه را تنظیم خواهند کرد.