اطلاعیه

اطلاعیه

همکار محترم!

شرکت فنی و مهندسی کارنو ( فراز شبکه کارنو ) از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۰ به مکان جدید خود واقع در:
بلوار فردوسی-خیابان مهدی-مهدی ۱۶-پلاک ۲۹۲ انتقال می یابد.

تلفن تماس جدید: ۳۷۶۰ ۳۷۶۰

از حسن توجه و همکاری شما کمال تشکر را داریم.