برق و یو پی اس

  • پاورماژول چیست؟

    پاورماژول چیست؟

    پاورماژول ها یا واحد توزیع قدرت (PDU)، دستگاه هایی هستند که داری چندین خروجی متعدد بوده و برای توزیع ...

  • یو پی اس های (UPS) متمرکز و توزیع شده

    یو پی اس های (UPS) متمرکز و توزیع شده

    یو پی اس های (UPS) متمرکز و توزیع شده معمولاً در یک سازمان بزرگ که دارای تعداد زیادی رایانه می باشد ...