استانداردهای ایجاد مرکز داده:  ارزیابی مکان و خطرات طبیعی

استانداردهای احداث مرکز داده

اطلاعات، مهم‌ترین کالای جهان است و به طور معمول، به عنوان داده در اینترنت ذخیره می‌شود.  با توجه به ذخیره‌سازی، امنیت و مدیریت مناسب داده‌ها، ضروری‌ست که کسب‌وکار شما مکان مناسبی برای نگهداری همه آن‌ها پیدا کند. شرکت ها و سازمان ها از اتاق سرور یا دیتاسنتر برای نگهداری و مدیریت صحیح داده‌ها استفاده می‌کنند. در حقیقت مراکز داده و خدمات کولوکیشن به یک دارایی با ارزش برای هر شرکتی، چه بزرگ و چه کوچک تبدیل شده‌اند. با ما همراه باشید تا با استانداردهای ایجاد مرکز داده آشنا شوید.

مقاله حاضر نکات مهمی را مطابق دستورالعمل استاندارد ANSI/BICSI 002-2019 که باید هنگام انتخاب مرکز داده در نظر بگیرید، بررسی می‌کند. این بخش ملاحظاتی را با در نظر گرفتن سه جنبه مکان، هزینه‌های احداث و خطرات طبیعی ارائه می‌دهد که در زمان انتخاب کردن محل برای دیتاسنتر یا تعیین «میدان سبز» و یا رتبه بندی دیتاسنترها، باید در نظر داشته باشیم.

 

1- مکان

در زمان مقایسه کردن مکان‌های مختلف، امکان ایجاد دیتاسنتر حتما باید به عنوان بخشی از فرآیند انتخاب مکان در نظر گرفته شود. در این رابطه لازم است اسناد ملک مورد نظر را تا حداکثر 6 ماه گذشته از همه جنبه ها ارزیابی کنید. همچنین در مورد انتخاب مکان مورد نظر، تحلیل خطرات و بلایای طبیعی را فراموش نکنید. استانداردهای احداث مرکز داده NFPA 1600، ISO 22301 و ISO 31000 می‌گوید که ارزیابی ریسک باید شامل ارزیابی‌های زیر باشد:

خطرات طبیعی (مانند خطرات جغرافیایی، هواشناسی و یا زیستی)

رخدادهای انسانی (مثلا رخدادهای تصادفی و یا عمدی)

رخدادهای ایجاد شده در اثر موضوعات فنی (مثلا رخدادهای تصادفی یا عمدی)

مرکز داده

ریسک را می‌توان احتمال وجود یک رخداد و تاثیر آن تعریف کرد که خطاهای انسانی، سیستمی و عملیاتی را شامل می‌شوند. ارزیابی کردن تاثیر یک رویداد مستلزم در نظر داشتن توانایی آن برای اخلال در عملیات کلی IT در یک سازمان و یا زیر مجموعه ای کوچک تر از عملیات IT و مدت زمان احتمالی آن است. استانداردهای بین المللی مختلف و رهنمودهای موجود در این زمینه مثلا (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 31000 و NIST SP 800-30) را می‌توان در فرآیند مدیریت ریسک استفاده کرد.

در انتخاب مکان مورد نظر برآورد هزینه‌ها را مطابق استانداردهای ایجاد مرکز داده انجام دهید:

ارزیابی هزینه مکان

فرآیند انتخاب مکان باید شامل تحلیل دقیق تمام هزینه‌های مرتبط با یک مکان خاص باشد. هزینه‌ها در زمان مقایسه مکان‌های مختلف باید در نظر گرفته شوند که شامل این موارد است:

هزینه‌های املاک

 • مشوق‌های مالیاتی محلی،
 • هزینه‌های ارزیابی و مشاوره‌های زیست محیطی،
 •  هزینه‌های مورد نیاز برای تامین زیرساخت‌های کاربردی مربوطه ( مانند برق، آب، گاز، ارتباطات از راه دور، فاضلاب)،
 • هزینه‌های موجود برای تامین تاسیسات کمکی (مانند برق، آب، گاز، ارتباطات از راه دور) در مکان. در این قسمت شما باید هزینه‌های اضافی مرتبط با تاسیسات کمکی و هر تاثیری که ممکن است بر روی زمان بندی داشته باشند را ارزیابی کنند،
 • هزینه‌های تخریب برای سازه‌های موجود؛ و هزینه‌های آماده‌سازی مکان.

هزینه و دسترسی برای سرویس‌های ارتباطات از راه دور ثابت و موقتی برای پشتیبانی از انتقال داده‌ها از دیتاسنتر موجود

هزینه‌های مرتبط با مدارهای موقتی داده‌ها شامل موارد زیر است:

 •  ملاحظه مدارهای ارتباطات از راه دور موقتی مورد نیاز برای پشتیبانی از انتقال داده‌ها از دیتاسنترهای موجود به دیتاسنتر فعلی،
 • هزینه تغییر مکان سیستم به دیتاسنتر جدید،
 • تاثیر ساختار پذیری دیتاسنتر . در این قسمت باید مشخص کنیم که آیا شرایط در یک مکان خاص بر روی ساختار پذیری دیتاسنتر جدید تاثیر دارد یا خیر.

هزینه‌های مکرر که تاثیرات طولانی مدت بر روی اجرای دیتاسنتر در مکان پیشنهادی تاثیر دارند شامل موارد زیر هستند:

 • هزینه‌های استفاده از خدمات (برق، آب، فاضلاب، گاز)
 • هزینه سرویس‌های ارتباطات از راه دور
 •  هزینه‌های حقوق نیروی کار ماهر در ناحیه محلی
 • هزینه‌های اجاره
 •  مالیات.

هزینه‌های نامحسوس نیز شامل این موارد است:

 •  فاصله تا تاسیسات دیگر (هزینه زمانی)
 • فاصله تا نیروی کار ماهر.

 

2-خطرات طبیعی

در حالی که می‌توان بسیاری از رخدادها را به صورت خطرات طبیعی تعریف کرد، این بخش به صورت خاص آن دسته از خطرات طبیعی را بررسی می‌کند که معمولا رخدادهای جدی را ایجاد کرده و به عنوان بلای طبیعی شناخته می‌شوند. مکان‌هایی با احتمال بالای رخداد بالای طبیعی یا تهدیدهای زیست محیطی در زمان انتخاب دیتاسنتر، نباید در نظر گرفته شوند؛ زیرا این موارد ممکن است بر روی سازه ساختمانی دیتاسنتر، برق، ارتباطات از راه دور و تامین آب، جاده و حمل و نقل عمومی و دیگر نگرانی‌های عملیاتی، تاثیر داشته باشد.

خطرات طبیعی شامل زلزله، آتشفشان، سیل، باد، رانش زمین، رعد و برق، خاک زمین، آب‌های زیر زمینی، کیفیت هوا، آلاینده‌ها و نویز است.

مرکز داده

زلزله

در صورتی که مجبور هستید در مناطق لرزه ای محل دیتاسنتر را انتخاب کنید، باید تجهیزات پشتیبانی لرزه‌ای و سازه‌های ضروری فراهم شوند که مطابق یا بالاتر از معیارها و استانداردهای ایجاد مرکز داده مشخص شده در حوزه قضایی مربوطه باشد.

در نواحی که از نظر لرزه ای فعال هستند، تجهیزات در دیتاسنترها شامل کابینت‌های ITE و رک‌ها، باید به صورتی طراحی شوند که بتوانند نسبت به سطح لرزه ای شناسایی شده مقاوم باشند و نیازمند تکیه گاه‌های پشتیبانی ساختمانی هستند. به علاوه، ساختمان ممکن است الزامات ساختاری بیشتری داشته باشد و از مهندسین مشاور در این زمینه کمک بگیرید. مشاوران شرکت فراز شبکه کارنو جهت اجرای دیتاسنتر در خدمت شما هستند.

آتشفشان

همچنین دیتاسنترها باید خارج از حوزه خطر مستقیم (ناحیه میانگیر) یک آتشفشان فعال قرار داشته باشند. آتش و گدازه می‌تواند به سرعت، تا 60 کیلومتری محل اصلی خود برسد.

سیل

مکان انتخاب شده برای دیتاسنتر تا حد امکان باید دور از حوزه سیل خیز رودخانه، حوزه‌های جزر مدی، شکست سد، سونامی و یا شکست آب گیر باشد. این مکان نباید در حوزه خطر سیل و یا رخداد سونامی باشد و بر اساس استانداردهای ایجاد مرکز داده مشخص شده در IBC، این سایت باید 91 متر (300 فوت) از یک حوزه خطرناک سیل 500 ساله دور باشد و یا حداقل 3 متر (10 فوت) بالاتر از سطح سیل شناسایی شده باشد.

باد و طوفان

مکان مطلوب برای دیتاسنتر باید به صورتی باشد که باد موجود در آن ناحیه برابر یا کمتر از 53.6 متر بر ثانیه سرعت داشته باشد که این مقدار، بر اساس استاندارد ASCE7 مشخص شده است.

رانش زمین

برای رانش زمین، در مکان های جدید ساختمان، پایداری مکان باید بر اساس اسناد فعلی، گزارش‌های جغرافیایی اخیر یا بر اساس معیارهای تحلیل مناسب، تایید شود.

رعد و برق

در صورتی که مکان احتمالی یک دیتاسنتر دارای نرخ رعد و برق بیشتر از 1 باشد، حتما باید معیارهای موجود را در زمینه طراحی و انتخاب مکان در نظر داشته باشیم. نواحی که نرخ رعد و برق آنها 0.6 یا کمتر است، معمولا به عنوان مناطق بدون رعد و برق در نظر گرفته می‌شوند.

آب‌های زیر زمینی

سفره آبی زیر یک سایت احتمالی دیتاسنتر، باید تا حد امکان پایین باشد. این سفره آبی باید زیر مسیرهای کاربردی و زیر پایین ترین سطح از ساختمان باشد.

آلاینده‌ها

باید سیستم‌های فیلتراسیون ورودی هوا را در صورت نیاز، اجرا کنید. زمانی که دیتاسنترها اجبارا باید در یک ناحیه با جمعیت متراکم یا نواحی شهری قرار داشته باشند، حتما باید تاثیرات نویز و آلاینده‌های ایجاد شده از دیتاسنتر بر روی نواحی همسایه و حومه، در نظر گرفته شود.

ناحیه‌ای که کیفیت هوای تمیز دارد، برای دیتاسنتر مطلوب است زیرا نشر آلاینده‌های گازی یا ذرات دیگر باعث می‌شود که مشکلی در کیفیت هوا ایجاد شود یا شرایط بدتر شود. در نواحی که مشکلات کیفیت هوا وجود دارد، مقررات باید در رابطه با نشر آلاینده‌های سوخت‌های فسیلی، سخت گیرانه‌تر باشد.

نویز

برای جلوگیری از نویز در محل، ساکت کننده‌های حیاتی بر روی خروجی‌های ژنراتورها و محفظه‌های تضعیف صوتی در تجهیزات خروجی مانند ژنراتورها و برج‌های خنک کننده باید همیشه در نظر گرفته شود.

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر همین الآن با مشاوران و کارشناسان کارنو تماس بگیرید. همچنین می‌توانید طراحی زیرساخت مراکز داده‌ خود را به ما بسپارید. منتظر به‌روزرسانی‌های بعدی ما باشید. در ادامه مقالات استانداردهای ANSI/BICSI، با استانداردهای دیگر جهت انتخاب مرکز داده آشنا خواهید شد.