برق دیتاسنتر

  • انرژی های تجدید پذیر,حسابرسی جامع,حسابرسی و ارزیابی مصرف انرژی

    اهمیت کاهش مصرف برق در دیتاسنتر

    واحد تحقیق و توسعه کارنو به علت اهمیت دیتاسنترها در این مقاله به موضوع بهینه سازی و مبانی اولیه برای ...

  • PDU,توزیع برق برای مرکز داده,سیستم racking

    واحدهای توزیع برق در مراکز داده

    واحد تحقیق و توسعه کارنو اطلاعاتی را در این مقاله در باب استفاده ضروری از واحدهای توزیع برق و نحوه ک ...