مانیتورینگ ها در اتاق سرور

مانیتورینگ ها در اتاق سرور

بازرسی برای تائید سلامت سیستم های تهویه یکی از هدف های اصلی مانیتورینگ دما در اتاق سرور است.

این مقاله، این موضوع را مورد بحث قرار می دهد.

تعداد و محلی که سنسور های دما در اتاق سرور قرار می گیرند بنا به انگیزه ی شما انتخاب می شود. این امکان وجود دارد که شما بابت آپدیت جدید سیستم های اتاق سرور که موجب پدید آمدن یک یا چند نقطه ی داغ می شود، نگران باشید. نقطه داغ به محلی گفته می شود که هوای گرم از آن خارج شده باشد و از یک سرور وارد ورودی هوای سرور دیگر شود. این امر نشانگر این است که هوایی که از یک سرور خارج می شود قابلیت این را دارد که از دمایی که سازنده سرور توصیه کرده بیشتر باشد. از طرفی، مانیتورینگ دما در یک مکان ویژه برای فهمین مشکل وخرابی سیستم تهویه از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نیازهای ابتدایی و همیشگی که بنابر اهمیتی که در اتاق سرور دارد ارزیابی می شود، فهمیدن مشکل و خرابی سیستم تهویه می باشد. لازمه های شما وابسته به هدف شما می باشد، یکی از مسائلی که مثبت واقع می شود در این کار، تهیه نقشه مکانی است که اتاق سرور در آن قرار دارد، این امر به شما کمک می کند تا نقاط ضعف و قدرت مسئله های که به طراحی ربط دارد را بفهمید. برای بدست آوردن نقشه ای کامل از شرایط محیطی یک دیتاسنتر می بایست هزینه زیادی را پرداخت کرد اما می توان این آزمون را زمانیکه می خواهید تنظیمات اتاق سرور را تغییر دهید، انجام دهید. چنانچه که بخواهید مشکل سیستم تهویه را پیدا کنید، می بایست سیستم تهویه را مورد بررسی قرار دهید. بازرسی برای تائید سلامت سیستم های تهویه یکی از هدف های اصلی مانیتورینگ دما در اتاق سرور است. برای کارایی بهتر اتاق سرور حتی کوچکترین اتاق سرور هم می بایست سلامت سیستم های تهویه تائید شود که این امر بسیار مهم و تاکید شده است. زمانی که سیستم های تهویه با مشکلی روبرو می شوند و از کار می افتند و یا اینکه از راه اندازی مجدد سیستم بعد از اعمال کارهای تخصصی را از یاد می برند. ممکن است منجر به پیامدهایی شود که هزینه های بالای و مشکلاتی جدی را در پی داشته باشند. سرور هایی که با این شرایط کار خود را ادامه می دهند این امکان وجود دارد که عمر و کارایی آن ها کاهش یابد و اجزاء الکترونیکی آن زودتر فرسوده و خراب شود. اگر که در زمان درست از خرابی سیستم مطلع شوید دقت کافی برای اعمال تغییرات سیستم خواهید داشت. چرا که همیشه بین زمانی که سیستم تهویه خراب می شود تا زمانیکه دمای اتاق سرور زیاد می شود تلف شدگی زمان وجود دارد. بیشتر سیستم های تهویه ایکه در اتاق سرور نصب شده اند از خروجی های اتصال خشک (Dry contact) تشکیل شده اند که بیانگر شرایط کاری سیستم می باشند. اتصال خشک به مدارساده ای گفته می شود که جریان را از خود عبور میدهد. وضعیت های اتصال خشک عبارتند از: ۱) وضعیت عادی ۲) وضعیت خشک

در مواقعی که لازم باشد که دستگاه چند وضعیت را نمایش دهد از چند خروجی اتصال خشک استفاده می شود. دفترچه راهنمایی که همراه سیستم تهویه است در مورد شرایطی که موجب خرابی سیستم تهویه در اتصال خشک می شود توضیح داده است. در مواقعی که شما چند سیستم تهویه دارید، باید تمام آن ها را مورد بررسی قرار دهید. بیشتر دیتاسنترها و اتاق های سرور از یک سیستم اصلی تهویه، تهویه پشتیبان(Back Up) و یک سیستم تهویه سوم تشکیل شده اند. بررسی تک تک سیستم های تهویه این معنی را میدهد که می توانید به مرور زمان به تعداد هشدارها اضافه کنید. مشکلاتی در سیستم تهویه اولیه رخ میدهد موجب نگرانی است اما اگر که سیستم تهویه پشتیبان به درستی کارش را انجام دهد، اتفاقی خاصی به وجود نمی آید. اگر که سیستم پشتیبان از کار بیافتد آنگاه شرایط وخیم می شود.

اگر نتوانیم بطور مستقیم بر سیستم تهویه نظارت داشته باشیم چکار باید بکنیم؟

بهترین روش برای فهمیدن مشکل سیستم تهویه، مکان ورود هوای سرد سیستم تهویه به بخش های خالی اتاق سرور است. اتفاقاتی که برای سیستم تهویه می افتد در سیستم تهویه به طور واضح قابل رویت است. پس از آن شما می توانید از حد پایین دما بعنوان هشدار دهنده استفاده کنید. در مواقعی که تهویه به طور کامل خراب می شود شما مدت زمان زیادی  نخواهید داشت، وضعیت مکانی اتاق سرور خیلی زود گرم می شود اما با این کار شما می توانید مدت زمان بیشتری برای تعمییر سیستم تهویه به دست آورید.

سیستم مانیتورینگ,مانیتورینگ دما,مانیتورینگ دما اتاق سرور,

تعداد و محل نصب سنسورها

موضوع اصلی در مانیتورینگ دما اتاق سرور، پی بردن به مکان نصب سنسورها می باشد.

دما حتی در اتاق های سرور کوچک که رک و راهروهای سرد و گرم هم ندارد ثابت نمی ماند. دمایی که در مکان ورودی تهویه است خیلی سردتر از هوای خروجی سرورهاست.

شما نمی توانید در اتاق سرورهای بزرگ که راهروهای سرد و گرم دارند فقط از یک سنسور استفاده کنید. بنابراین شما می بایست ناظر دما در حمل های مختلف باشید که بهتر است این محل ها به سرور نزدیک تر باشند.

خاموش شدن سرور در اثر گرما

بیشتر سرورهای مدرن این توانایی را دارند که دمای مادربرد را اندازه گیری کنند و زمانی که نزدیک به هشدار دما شد، به طور اتوماتیک خاموش شود. رفتن به دیتاسنتر و دانستن این مسئله که سرورها به وطور اتوماتیک خاموش شده اند موجب مشغول شدن ذهن شما می شود، پس بهترین روش به کار گرفتن سیستم کنترل و مانیتورینگ شرایط محیطی پیشرفته و اطمینان پیدا کردن به سیستم تهویه پشتیبان است.

توصیه ها

چیزهایی که لازم دارید را اول مشخص کنید و بطور دقیق بگویید که چه انتظاراتی از سیستم مانیتورینگ دارید.

اگرتجهیزات تان بطور اتوماتیک می تواند خاموش شود(بر اثر گرم شدن زیاد مادربرد)، مطمئن شوید که این گزینه انتخاب شده است. می توانید از سازنده سرور در این حیطه کمک بگیرید.

داده هایی که به سیستم مانیتورینگ شبکه ربط دارند را بخوانید آزمون های موجود را برای فهمیدن روند تغییرات دما در محل های مختلف اتاق سرور یا دیتا سنتر بازبینی کنید. این کار به ویژه در زمانی که تغییرات جدیدی در اتاق سرور ایجاد می شود، می تواند برای پیدا کردن محل نقاط داغ مثبت واقع شود.

چنانچه با گروهی از سرورها برخورد کردید که به طور خودکار خاموش می شوند، به احتمال زیاد با یک نقطه داغ مواجه شده اید. در همچین مکانی بهتر است سنسور دما را نصب کنید و دما را برای زمان های خاصی بررسی کنید تا بفهمید خاموشی ها در چه زمانی اتفاق می افتد و مطمئن شوید که این همان زمانی است که شما پیک گرمایی داشته اید یا نه؟